Disclaimer
 

Disclaimer

 Hardlopen

 • Deelname aan trainingen bij Alfons-Sport geschiedt altijd op en voor eigen risico. Alfons-Sport is nimmer aansprakelijk voor blessures of andere ongemak, ook welke zijn opgelopen via andere sportactiviteit. Bij deelname dient u aanwezige blessures altijd vooraf te melden.
 • Bij twijfel over Uw gezondheid en/of hardlopen goed voor U is, neem dan eerst contact op met Uw huisarts.
 • Heeft u ter beoordeling door Alfons-Sport een serieuze blessure dan zal de trainer U doorverwijzen naar huisarts en/of fysiotherapeut.
 • U geeft toestemming aan Alfons-Sport, dat uw gegevens bewaard worden. Met het oog op privacy wetgeving, zullen uw gegevens noch ter inzage noch ter verkoop aan derden worden verstrekt.
 • Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Alfons-Sport, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Sport- en Stoelmassage

 • De sport- en stoelmassage dient te alle tijden voor preventie,preparatie en ontspanning. Alfons-Sport is nimmer aansprakelijk voor blessures of andere ongemak, ook welke zijn opgelopen via een andere sportactiviteit. Bij deelname aan een massage behandeling dient u blessures altijd vooraf te melden.
 • Bij twijfel over Uw gezondheid en/of massage goed voor U is, neem dan eerst contact op met uw huisarts.
 • Heeft u ter beoordeling door Alfons-Sport een serieuze blessure c.q. klacht, dan mag de sport-stoelmasseur deze niet behandelen en zal U doorverwijzen.
 • U geeft toestemming aan Alfons-Sport, dat uw gegevens bewaard worden. Met het oog op privacy wetgeving, zullen uw gegevens noch ter inzage noch ter verkoop aan derden worden verstrekt.
 • Bij sport- en stoelmassage dient men bij verhindering, dit 24 uur van tevoren op te geven, anders wordt 50% van de behandelkosten in rekening gebracht.
 • Door onvoorziene omstandigheden van de kant van Alfons-Sport zal/kan met U een andere afspraak gemaakt worden.
 • Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Alfons-Sport, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Mail

Mailberichten (inclusief eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Wanneer u een bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en berichten te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van berichten is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Alfons-Sport is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in berichten noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van berichten of schade aan uw systeem als gevolg hiervan. Alfons-Sport staat er niet voor in dat de integriteit van berichten behouden is gebleven noch dat berichten vrij zijn van virussen, niet zijn onderschept of vatbaar zijn geweest voor tussenkomst (door derden).